Jak załatwić miejsce w prywatnym domu seniora?

Choć decyzja dotycząca zakwaterowania seniora w domu opieki nie jest łatwa, tak w konkretnych sytuacjach może okazać się niezbędna i przynieść wiele korzyści zarówno dla osoby starszej, jak i również najbliższej rodziny. Pobyt w domu seniora jest gwarancją profesjonalnej i kompleksowej opieki świadczonej przez wykwalifikowanych specjalistów – w pełni dostosowanej do indywidualnych potrzeb osoby starszej. To w efekcie przekłada się na dobre samopoczucie seniora, nie tylko fizyczne, ale także psychiczne.

Zatem, jak załatwić miejsce w prywatnym domu seniora? Jakie dokumenty przygotować? Czym kierować się podczas wyboru konkretnej placówki?

Pierwszym krokiem do załatwienia miejsca w prywatnym domu seniora jest zgłoszenie osoby starszej do wybranej wcześniej placówki. Prywatne domy opieki mają ograniczoną ilość miejsc dla swoich podopiecznych. Nierzadko zdarza się, że osoby starsze muszą poczekać na wolne miejsce. W większości prywatnych placówek czas oczekiwania jest jednak znacznie krótszy niż w przypadku tych państwowych. Nie jest wymagane także składanie specjalnych wniosków.

W celu zgłoszenia należy udać się do danego domu opieki wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Dokumenty potrzebne do procesu ubiegania się o miejsce w prywatnym domu opieki to:

  • dowód osobisty,
  • legitymacja ZUS lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub prowadzącego informujące o aktualnym stanie zdrowia przyszłego podopiecznego,
  • dokumentacja medyczna seniora,
  • karta chipowa.

W niepaństwowych domach seniora wszelkie formalności regulowane są na drodze cywilno-prawnej. Niezbędne jest podpisanie umowy pomiędzy opiekunem osoby starszej a daną placówką. Umowa dokładnie określa wszelkie zasady i warunki pobytu, a także koszty z nim związane. Przed podpisaniem umowy, warto ją dokładnie przeanalizować, zwracając szczególną uwagę na kwalifikacje zatrudnionego personelu, zakres usług, a także zakres odpowiedzialności, jaki bierze na siebie ośrodek.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze prywatnego domu seniora?

Oprócz wyżej wymienionych kwestii związanych z umową, warto także wziąć pod uwagę kilka innych aspektów dotyczących samej placówki. Podczas poszukiwań prywatnego domu seniora należy uwzględnić takie kryteria jak:

  • lokalizacja ośrodka,
  • standardy mieszkaniowe,
  • wyżywienie, w tym ilość dziennych posiłków, ich jakość czy też możliwość dostosowania diety do indywidualnych potrzeb,
  • wolny czas, aktywność fizyczna, zajęcia terapeutyczne i psychologiczne.