Podjęcie decyzji o skierowaniu starszego lub niesamodzielnego członka rodziny do domu opieki wiąże się z koniecznością zapakowania najważniejszych rzeczy. W procesie pakowania możemy wyróżnić aspekty:

  • formalny/medyczny,
  • użytkowy,
  • sentymentalny.

Z perspektywy placówki, która przejmuje opiekę nad seniorem lub osobą niesamodzielną bardzo ważna jest aktualna dokumentacja i historia medyczna. Co to oznacza? Podczas przygotowywania rzeczy do zabrania powinniśmy zgromadzić w jednym miejscu wszystkie wypisy ze szpitala, konsultacje lekarskie, wyniki badań diagnostycznych, orzeczenie o niepełnosprawności wraz z kartą ubezpieczenia NFZ, kartę emeryta lub rencisty, a także – jeśli takie zostały wydane – zalecenia do prowadzenia rehabilitacji.

Bardzo ważne jest również przekazanie wszystkich aktualnych leków wraz z informacją o leczeniu farmakologicznym. Następne recepty będą wypisywane przez lekarza konsultującego współpracującego z placówką.

Z perspektywy Seniora…

W ferworze pakowania nie możemy zapomnieć o przedmiotach, które mają dla seniora wartość osobistą lub sentymentalną. Zdjęcia, książki, inne pamiątki rodzinne – w domu opieki znajdzie się miejsce na ich bezpieczne przechowywanie, a ich bliskość zapewni pensjonariuszowi poczucie spokoju. Wiele rodzin rozpoczyna proces pakowania właśnie od aspektu sentymentalnego. Mając świadomość tego, że pamiątki i ważne przedmioty – w miarę oczywiście możliwości – są już przygotowane/zapakowane osoba opuszczająca swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania jest spokojniejsza, a co za tym idzie bardziej chętna do współpracy na kolejnych etapach pakowania.

Przedmioty codziennego użytku…

Przywykliśmy do tego, że do szpitala zabieramy z sobą kubki, szklanki i sztućce… Nowoczesne domy opieki to miejsca świetnie wyposażone w przedmioty codziennego użytku, dlatego tego typu rzeczy nie musimy pakować. Warto się natomiast skoncentrować na odzieży – w przypadku osoby chodzącej powinna to być odzież umożliwiająca swobodne korzystanie z pomieszczeń zamkniętych, jak i przestrzeni w ogół ośrodka (parku, ogrodu) – i obuwiu. Bardzo ważny aspekt stanowi także hobby, a więc te wszystkie narzędzia i materiały, które są niezbędne do jego realizacji.