Nasi Seniorzy uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu. Zaprosiliśmy grupę artystów, którzy przedstawili nam Kalevalę – fiński epos narodowy. Kalevala jest to uporządkowany i opracowany przez fińskiego poetę, Eliasa Lönnrota, zbiór 50 pieśni ludowych (run). Poeta zebrał pieśni w trakcie wędrówek po wschodniej Karelii, gdzie tradycja ich śpiewania przetrwała najdłużej.  Najstarsze runy, jako specyficzna forma poezji ludowej będącej elementem kultury plemion bałtofińskich, zamieszkujących wybrzeża Zatoki Fińskiej, powstały około 2500-3000 lat temu i przez stulecia były przekazywane z pokolenia na pokolenie przez wędrownych śpiewaków.

Ukazanie się Kalevali było dla Finów momentem zwrotnym.  Obudziło w nich poczucie więzi kulturowej oraz jedności narodowej, a także spowodowało międzynarodowe zainteresowanie tym mało znanym wówczas narodem, który nie posiadał własnej państwowości.

Kalevala została przetłumaczona na ponad 50 języków i wywarła wpływ na kulturę oraz twórczość wielu krajów, między innymi stała się inspiracją Tolkiena do napisania Hobbita i Władcy Pierścieni.

Kluczowe wątki i sceny Kalevali zostały przedstawione w licznych dziełach malarskich, z których najbardziej rozpoznawalne są słynne obrazy i freski Aksela Gallen-Kalleli (1865 – 1931)

Dzieło przedstawia życie i walkę ze sobą dwóch wrogich plemion, których krainy rozdziela morze.  Pierwsze to lud Kalevy (Południa), którego głównym bohaterem jest czarodziej Väinämöinen.  Drugie to lud Pohjoli (Północy), którym rządzi zła i chciwa władczyni, Louhi.  W historie zmagań wplecione są opisy przyrody, obrzędowości, wierzeń i życia codziennego Finów.