Na czym polega krótkoterminowa opieka nad seniorem?

Coraz więcej domów opieki i domów seniora oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z opieki krótkoterminowej. Na czym polega ta usługa? Kto może z niej skorzystać? Jakie są zalety profesjonalnej opieki krótkoterminowej?

Krótkoterminowa opieka nad seniorem lub osobą niepełnosprawną to usługa kierowana przede wszystkim do osób zapracowanych oraz tych, którzy z różnych względów nie są w stanie otoczyć seniora należytą opieką na czas rekonwalescencji po operacji lub chorobie. Z opieki krótkoterminowej mogą również skorzystać osoby, które na co dzień opiekują się seniorem lub osobą niepełnosprawną w domu, ale nie mogą znaleźć dla siebie zastępstwa na czas wyjazdu.

Co obejmuje opieka krótkoterminowa?

Zakres opieki krótkoterminowej jest uzależniony od indywidualnych potrzeb seniora. Usługa może obejmować standardowe usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, jak również rehabilitację, udział seniora w zajęciach aktywizujących i wiele innych. Wszystko zależy od potrzeb i oczekiwań seniora, stanu jego zdrowia, a także długości jego pobytu w ośrodku.

W przypadku rekonwalescentów opieka krótkoterminowa koncentruje się na świadczeniach pielęgnacyjnych oraz przywróceniu pensjonariuszowi sprawności sprzed zabiegu. Tego typu forma opieki krótkoterminowej jest kierowana przede wszystkim do osób, które na co dzień są niezależne, a których sprawność została czasowo ograniczona z uwagi na przebyty uraz, chorobę lub inwazyjny zabieg chirurgiczny.

Jakie są zalety opieki krótkoterminowej?

Podstawową zaletą opieki krótkoterminowej jest jej komplementarność oraz wysoka skuteczność. Profesjonalna opieka i rehabilitacja dostosowana do indywidualnych potrzeb rekonwalescenta pozwala osiągać lepsze rezultaty powrotu do zdrowia w jeszcze krótszym czasie. W przypadku seniorów pozostających pod opieką członków rodziny pobyt krótkoterminowy w domu seniora stanowi pewną odmianę – pozwala zerwać z rutyną dnia codziennego, odpocząć, zrelaksować się i zyskać nową perspektywę. To sprawa, że po powrocie do domu senior jest bardziej chętny do podejmowania nowych aktywności, zmienia się jego nastawienie i chęć do życia.